VARHANY CHRÁMU POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V PROSTĚJOVĚ

Velké varhany v děkanském chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově patří mezi největší varhany prostějovského děkanátu. Postavila je rakouská varhanářská firma Max Zachystal & František Čapek z Kremže nad Dunajem v roce 1894. Tento nástroj měl dva manuály s pedálem, 28 znějících rejstříků a mechanickou trakturu.V roce 1934 došlo k částečné úpravě, kterou provedla varhanářská firma Rieger z Krnova. K původnímu nástroji bylo dostavěno 6 znějících rejstříků, mechanická traktura byla nahrazena pneumatickou a původní hrací stůl byl nahrazen novým. Varhany po této úpravě měly dva manuály s pedálem, 34 znějících rejstříků, 8 spojek, 5 pevných kombinací a 2 volné kombinace. Tuto podobu si varhany uchovaly až do dnešní doby, neboť od úpravy provedené v roce 1934 dosut neprošly žádnou větší opravou.

Varhany děkanského chrámu Povýšení sv. Kříže jsou reprezentativním nástrojem nejen farnosti, ale také města Prostějova. Svou celkovou koncepcí mají velké množství využití nejen v oblasti doprovodu liturgie, ale také v oblasti koncertní, neboť bohatá rejstříková disposice umožňuje stylovou interpretaci všech skladeb období 19. a 20. století.

O vysoké kvalitě zdejších varhan svědčí také pravidelné koncerty prof. Bedřicha Antonína Wiedermanna, největšího českého varhanního virtuosa, hudebního skladatele a pedagoga konzervatoře a Akademie múzických umění v Praze. Ten při návštěvách svého synovce v Prostějově vždy s velkou radostí navštívil zdejší kůr a podílel se na doprovodu liturgie.

V současné době jsou varhany ve velmi špatném stavu a každým rokem postupně směřují ke svému zániku. Proto Vás prosíme o dobrovolný příspěvěk na záchranu těchto vzácných varhan, které plně reprezentují varhanářské řemeslo v období druhé poloviny 19. století. Také Vás prosíme o modlitbu, abychom společnými silami zachránily tyto vzácné varhany a aby při mši svaté opět zněly ve své plné kráse. 

 

Bc. Ondřej Mucha
varhaník, hudební pedagog 
regenschori klášterního kostela Milosrdných bratří v Prostějově