Vítáme Vás na stránce věnované restaurování varhan děkanského chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově.

Na podzim roku 2014 bylo rozhodnuto o restaurování tohoto nástroje. Bylo vypsáno výběrové řízení a na základě jeho výsledku by bylo možné začít s opravou již v příštim roce - bude-li dostatek finančních prostředků. Obracíme se proto na veřejnost s prosbou o finanční pomoc. Je více možností jak přispět:

1. sponzorským darem na účet: 1500345309/0800
                        variabilní symbol: 720 varhany

2. adopce píšťal v různých finančních hodnotách (200 - 300 - 500 - 1000,-Kč)

Každému dárci bude vystaven certifikát a jednotliví dárci budou uvedeni na pamětní tabuli u varhan.

Všem dárcům upřímě děkujeme.
Římskokatolická farnost a varhaníci v Prostějově